RESTAURĂRI PROTETICE FIXE

Coroana, după cum sugerează și numele, înlocuiește suprafața exterioară a dintelui, restabilind funcția masticatorie și aspectul estetic al acestuia. Se utilizează cel mai adesea atunci când – după îndepărtarea substanței dentare distruse de carii – substanța intactă este insuficientă pentru a susține în mod durabil obturația. În acest caz, este o soluție mult mai sigură să se completeze substanța dentară restantă și apoi să se unească cu ajutorul unei coroane partea intactă și partea completată într-o singură unitate împotriva forței masticatorii.
În cazul în care există un spațiu edentat între dinții existenți, o coroană nu este suficientă pentru restaurare. În acest caz, în funcție de cantitatea și de localizarea dinților restanți, este necesară o restaurare protetică fixă. Aceasta este alcătuită din coroane ancorate pe dinții care delimitează spațiul edentat și unul sau mai mulți dinți artificiali sprijiniți, susținuți de acestea carevor umple spațiul edentat. Aceasta se numește restaurare protetică fixă sau, pe scurt, punte.
Exemple de cazuri în care poate fi necesară realizarea unei coroane sau a unei punți:
În cazul în care partea coronară a unui dinte este distrusă în mod semnificativ, iar printr-o (nouă) obturație nu mai este posibilă restaurarea eficientă a dintelui.
O coroană este, de asemenea, recomandată în cazul unui dinte tratat endodontic. Este de mare ajutor atât din punct de vedere funcțional, cât și estetic, mai ales dacă trebuie să realizăm și un DCR (dispozitiv corono-radicular), pentru că practic a rămas doar rădăcina dentară. Procedura este similară și în cazul implanturilor.
În cazul dinților uzați, ectopici sau sparți.
De exemplu, poate susține o proteză parțială sau poate acoperi un spațiu edentat.
Procesul de realizare, confecționare a coroanei (după consultație și după realizarea planului de tratament):
– Prepararea dintelui (dinților) în cauză
– Luarea amprentei
– Se plasează o coroană/punte provizorie pe dintele (dinții) preparat (preparați)
– Realizarea coroanei în laborator
– Eventuale probe preliminare (proba scheletului, efectuarea unei probe înainte de glazurare).
– Cimentarea coroanei