Fogászati implantátum

Mi a fogorvosi implantátum?

A fogorvosi implantátum olyan bioanyagból készített mûgyökér, amelyet az elvesztett fogak helyére ültetnek be a fogpótlás viselése céljából. Anyaga a legtöbb esetben tiszta, ötvözetlen titán, ezt az anyagot teljes mértékben elfogadja az élõ szervezet. Az implantátumok is gyógyászati célra elõállított tiszta, ötvözetlen titánból készülnek.
A hosszú, közel 40 éves gyakorlati tapasztalat alapján kifejlesztett fogorvosi implantátumok megfelelnek a legmagasabb európai követelményeknek.

Minden olyan betegnek, akinél kizáró okok nem állnak fenn és aki ezt a megoldást választja. Csak azoknak javasolható az implantátumos fogpótlás készítése, akiknél a száj tisztasága megfelelõ és készek a kezelõorvos által javasol szájhigiéniás szabályok betartására. A sikeresség szempontjából rizikófaktornak tekinthetõ a túlzott alkoholfogyasztás, a drogfüggõség és az erõs dohányzás.
Bizonyos betegségek is csökkenthetik az implantáció sikerességét, pl. nem kezelt cukorbetegség, súlyos szív- és érrendszeri betegségek. Az állcsont növekedésének befejezése elõtt (kb. 14 éves korig) szintén nem végezhetõ implantáció. Adott esetben kérje a kezelõorvosa véleményét.

Kinek javasolható ez a megoldás?

Hogyan történik a fogorvosi implantáció?

Az elõzetes vizsgálatok alkalmával a kezelõorvos megvizsgálja a beteget annak eldöntésére, hogy elvégezhetõ-e az implantátum beültetése. Ez egyrészrõl fogorvosi vizsgálatot jelent (mely fogakat kell pótolni, megfelelõ-e az állcsont adottsága az implantátum befogadására, röntgenfelvételek készítése stb.), másrészrõl általános orvosi vizsgálatokat (pl.: labor).

Ezután történik az implantációs fogpótlás tervezése, melynek során az orvos megbeszéli a beteggel a felmerülõ kérdéseket (hány darab implantátum beültetésére lenne szükség, az implantátumok csontos gyógyulásának ideje alatt akar-e ideiglenes pótlást viselni a beteg, a fogpótlás várható költségeinek tisztázása, idõpont-egyeztetés, stb.). Az implantátum(ok) beültetése ambuláns módon, helyi érzéstelenítéssel történik. Ennek során a kezelõorvos elvégzi az érintett állcsontrészlet megfelelõ elõkészítését, majd behelyezi az implantátumot. A varratokat 11 nap múlva távolítja el, az implantátumok általában a nyálkahártya alatt védetten gyógyulnak tovább.

A fogorvosi implantátumokat több mint 40 éve alkalmazzák szerte a világban. Az elmúlt években több tízezer darabot ültettek be belõlük magas sikerességgel. Különböző implantációs rendszerekkel hosszú távú (10 évet átfogó), több mint 4000 implantátumra vonatkozó vizsgálattal igazolták, hogy a sikeres implantációk aránya 97% feletti.

A fogorvosi implantáció mint korszerű fogpótlási módszer ma már a fogorvosi gyakorlat integráns része, a beteg és az orvos szoros együttmûködésével és jó implantációs rendszer alkalmazásával elérhetõ a természetes fogakhoz hasonló fogpótlás, egészséges közérzet, amely megkönnyíti mindennapjainkat. Kül- és belföldön évente több ezer darabot ültetnek be ezekbõl a korszerû implantátumokból. Az alkalmazásukkal elért kiváló eredmény mind a fogbetegek, mind a fogorvosok részérõl széleskörû elismerést hozott.

Milyen az implantátumok hosszú távú sikeressége?

Miért fontos az implantátumos fogpótlást viselõknél a fokozott szájápolás?

Az implantátumos fogpótlás hosszú élettartamában és tartós funkcióképességében alapvetõ szerepe van a gondos szájápolásnak. A szokásos napi kétszeri fogkefével, fogpasztával végzett szájápolás mellett idõt kell szakítani az implantátumok nyakrészének – vagy amennyiben azt korona borítja, a környezõ íny felszínének – illetve az implantátumos fogpótlás alámenõ részeinek a tisztítására is. A foglepedék ezekrõl a helyekrõl legkönnyebben ún. interdentális kefe vagy fogselyem segítségével távolítható el. Ne használjunk olyan szájápoló anyagokat, amelyek magas koncentrációban tartalmaznak fluoridot!
A hosszú távú sikeresség másik ugyanilyen fontos feltétele a megfelelõ minõségû fogpótlás. Ha mindkettõ megfelelõ, az implantátumok várható élettartam az általuk pótolt természetes fogak elvárható élettartamával azonos.

Rövid sorközi foghiányok esetén implantátumok alkalmazásával az elveszett fog gyökerének pótlása révén készíthetõ el a fogmû, míg a hagyományos módszerekkel a pótlás csak a szomszédos ép fogak lecsiszolása árán valósítható meg. Az implantátum lehetõséget nyújt rögzített pótlás készítésére olyankor is, amikor a rágófogak elvesztése miatt hagyományos fogorvosi módszerekkel csak részleges kivehetõ pótlás készítésére volna mód. Ezekben az esetekben az implantátumos fogpótlás nagyobb stabilitást és jobb rágóképességet biztosít, valamint a teljes biztonságérzet mellett kiváló esztétikai hatást nyújt. Mindezen hatások együttesen a fogbetegek életminõségének javítását szolgálják.
Teljes foghiány esetén az implantátum mint pillér többféle módon is felhasználható a fogpótlás rögzítésére vagy megtámasztására. Egyrészt a rajtuk elhorgonyzott rögzítõelemek segítségével az implantátumok a kivehetõ pótlások helyben tartására szolgálhatnak (ún. göbfejû retenziók vagy retenziós rudazat segítségével), másrészt kellõ számú implantátum beültetése esetén rögzített pótlás (körhíd vagy ún. overdenture pótlás) is készíthetõ.

A saját fogakra és/vagy implantátumokra elkészített pótlás rögzítése hagyományos módon beragasztással vagy a fogorvos által eltávolítható csavarozással történhet. Az implantátumokra készülõ fogpótlások esetében teljes mértékben figyelembe vehetõk az egyéni kívánságok és lehetõségek. A rendszer elemeinek segítségével a legkorszerûbb anyagokból, illetve technológiával készíthetõk fogpótlások.

Rendelőnkben a Bredent implantációs rendszert használjuk.

www.bredent-implants.com

Mit nyújt az implantáció a hagyományos fogpótlással szemben?