Rögzített fogpótlások

A korona amint arra neve is utal-, a fog külső felszínét pótolja, ezáltal helyreállítva annak rágóképességét és esztétikai megjelenését. Leggyakrabban akkor alkalmazzuk, amikor a szuvasság által roncsolt foganyag eltávolítását követően az ép állomány túlságosan kevés, így a tömés tartós alátámasztása nem igen lehetséges. Ebben az esetben lényegesen biztosabb az a megoldás, ha a maradék fogállományt kiegészítjük, majd az ép és a kipótolt részt korona által foglaljuk egy egységbe a rágóerővel szemben.

Amennyiben a meglevő fogak között hiány is található, annak pótlására a korona önmagában nem elégséges. Ilyenkor szükség – a maradék fogak mennyiségétől és elhelyezkedésétől függően – a rögzített fogpótlás. Ez a hiányt határoló fogakon rögzített koronatagokból és az általuk tartott és a rést kitöltő egy vagy több pótfogból áll. Ezt nevezik hídpótlásnak vagy röviden hídnak.

Példák amikor szükséges lehet korona vagy híd készítése:

Jelentős mértékben lepusztult koronai rész felépítésekor, amikor (új) töméssel már nem lehet eredményesen helyreállítani az adott fogat.

Gyökérkezelt fogra szintén ajánljuk a korona elkészítését. Mind funkcionálisan mind esztétikailag jelentős segítség, pláne ha csapcsonkot is kell készítenünk, mert gyakorlatilag csak a foggyökér maradt a fogból. Implantátum esetében is hasonló az eljárás.

Lekopott, helytelen pozícióban lévő ill. letört fogaknál.

Megtarthat egy részleges fogsort például vagy áthidalhat egy foghiányt.

A koronakészítés folyamata (konzultáció és kezelési terv megírása után):

-A kérdéses fog(ak) előkészítése

-Lenyomatvétel

-Ideiglenes korona/híd kerül a preparált fog(ak)ra

-Korona elkészítése a laboratóriumban

-Esetleges próbák (váz bepróbálása, fényreégetés előtti próba)

-Korona beragasztása