1
“Szép fogak, egészséges gyerekek” – projektleírás
(az országos projekt székelyudvarhelyi adaptációja)
◦ Miért is e projekt?
A statisztikák azt mutatják, hogy a romániai gyerekek foghigiéniája nagyon szegényes, melynek utólagosan, majdnem kezelhetetlen, súlyos következményei lehetnek. A 10 – 14 éves gyerekek csak harmada használ fogkefét. A fogkrém fogyasztás az említett korú gyerekek körében csak 35 ml/év, az éves fogkefe használat 0,35 db/év.
◦Célkitűzések
A fogszuvasodás 50%-al való csökkentése a 14 év alatti gyerekek körében. A fogápolás, a szájhigiénia fontosságának tudatosítása a gyerekek, tanítók és a szülők körében. Egy országos száj profilaxis program megalapozása.
◦ Történet
A kezdetek
Az egészséges fogazat nem csak esztétikai értékkel bír, hanem kihatással van az egész szervezetünk működésére. A fogak állapotának javítását célzó első kísérleteket az ’50-s években végeztek Svédország keleti övezetében, fluoros száj-öblítéseket alkalmazva. Az eredmények annyira bíztatóak voltak, hogy a ’60-s években, a programot kiterjesztették az összes svédországi iskolára. Az ifjúság fogazatának állapota látványosan javult.
Fogorvosi profilaxis program Aradon – I. és II. szakaszok
1995-ben, svéd egyházi közreműködéssel, fogorvosi profilaxis programot indítottak el egy aradi iskolában. A programot a Mölndali Rotary Club (Svédország) folytatta, majd 2003-2004-ben egy aradi gyermekotthonra is kiterjesztették. A program ezen első szakaszát 2008-2009-ig folytatták és a svédországi eredményekhez hasonló fogállapot javulást tapasztaltak, 50%-al csökkent a gyerekek szuvas fogainak száma.
A II. szakaszban, 2009-ben az Aradi Rotary Club az egész városra kiterjesztette a programot, felügyelet alatt, fluoros száj-öblítést végzett az összes elsőosztályos gyerek. Következő évben folytatták a már második osztályos gyerekekkel, valamint egy újabb elsőosztályos generációval.

2
Fogorvosi profilaxis program Temesváron – III. szakasz
Az idén tavasszal, az iskolák és a helyi egészségügyi szervek fogadókészségén felbuzdulva, a fogápolási programot kiterjesztették Temesvárra is. Magán a projekten is módosítottak, a fluoros fogöblítést, napi kétszeres fluor tartalmú fogkrémes-fogkefés mosásra cserélték ki, mivel ez utóbbi jóval hatékonyabbnak bizonyult, mint az egyszerű szájöblítés. A program napi kétszeri fogápolást irányzott elő, az iskolákban a tanítók, otthon meg a szülők felügyeletével történt a fogmosás.
Fogorvosi profilaxis program egész Romániában – IV. szakasz
A IV-ik szakaszban szeretnénk ha Románia összes kisiskolása részesülne a fogorvosi profilaxis program hozadékából.
A Rotary együttműködése a svéd szakemberekkel
A romániai Rotary Clubok úgy döntöttek, hogy támogatják a kormányt a fogorvosi profilaxis program kivitelezésében. A nyugat-svédországi Egészségügyi hatóság (The Public Dental Service of Vastra Gotalandsregionen - VGR) szakmai segítséget nyújt az országos program beindításánál.
A programban résztvevő Rotary Clubok, közösen a helyi Tanfelügyelőségekkel és Egészségügyi Igazgatóságokkal, a projekt első évében kiválasztanak 5-8 iskolát, mindenikben elsős osztályokat. A következő évben folytatódik a már második osztályos (az első szakaszban) résztvevő gyerekekkel, esetleg egy újabb első osztályos generációval is.
◦ A program lebonyolítása Székelyudvarhelyen
Maga a projekt a következő lépésekből áll (a 2013-2014 iskolaévre):
0. tevékenység
határidők /
időpontok
klubgyűlés
dátuma
I.
A programtervezet megírása és bemutatása a klubtagoknak, a benevezési / részvételi díj átutalása a körzet által megadott számlára
2013. nov. 5. 2013.nov.6.
II.
Előkészítés:
1. - tanfelügyelőség megkeresése (az elképzelés bemutatása,
jóváhagyás, együttműködési szerződés + résztvevő iskolák listája)
2. - fogorvosok megkeresése, az elképzelés bemutatása
3. - önkéntes fog-orvosis egyetemisták megkeresése (MOGYE-FOK)
III. A klubon belüli koordinátorok kijelölése
2013. nov. 1-13
2013.nov.13.
IV.
A projekt véglegesítése (pontos leírása, a résztvevő iskolák/tanítónők+fogorvosok listája, elérhetőségeik).
A végleges projekt kiközlése az érintetteknek (iskola, fogorvosok)
2013. nov. 15. 2013. nov. 20.
V.
Projekthirdető klubgyűlés az iskolák képviselőivel + média.
A projekt részletes bemutatása. A kapott anyagok átadása.
2013. nov. 27. – 19 óra Gondűző
VI.
Ismeretterjesztő előadások a száj higiéniáról, a helyes fogmosásról, a fogak szempontjából is helyes, egészséges táplálkozásról.
2013. nov. 28-29 2013. dec.04.
VII. A gyerekek fogainak állapotfelmérése 2013. dec. 3-13
VIII. Felügyelet alatti fogmosás 2013 dec. - 2014 jún.
IX. A résztvevő osztályok között verseny (fakultatív) 2014. ápr. - május
X. Médiakampány- köztes mediatizálás 2013 - 2014
XI. A gyerekek fogainak másodszori állapotfelmérése 2014. június eleje
XII. A projekt kiértékelése 2014. június vége
XIII. Eredmények mediatizálása 2014. június vége

3
I. Az első szakaszt a soros elnök, Kaján János (Gsm: 0744-621 243) készíti elő. A klubtagság megszavazza, vagy elveti a programban való részvételt. November 5.-e az utolsó határideje a részvételi hozzájárulás (250-500 USD) befizetésének. A program egy 45.000 USD összértékű, 3 éves Global Grant, amiből a Románia önrésze 7.000 USD.
A körzet által megadott számlaszám:
BANCA TRANSILVANIA - AGENTIA DOROBANTI
Bucuresti , Strada Lt. Aviator Beller Radu nr.6
IBAN : RO92BTRLRONCRT00N5402702
II. szakasz
Kapcsolatfelvétel a Megyei Tanfelügyelőséggel, a program lebonyolításának engedélyezése, valamint a székelyudvarhelyi programban résztvevő iskolák kijelölése végett. Ezen szakaszban pontosítanunk kell a programban résztvevő iskolák listáját, igazgatóinak és az első osztályban tanítók nevét és elérhetőségeit is. Összesen 9 iskola, 15 osztályának 357 elsős gyereke fog részt venni a projektben. Mellékelve az aláírt együttműködési szerződés, valamint az elérhetőséges lista (ROTARY_lista.scoli.Odorhei, első és második fülek az Excel táblában).
Fogorvosok megkeresése: felvettük a kapcsolatot a fogorvosokkal, mindegyik nagyon pozitívan reagálta le a felkérést. A projektben résztvevő szakemberek listája/elérhetőségeik mellékelve (ROTARY_lista.scoli.Odorhei, második fül az Excel táblában).
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem – Fogorvosi karának önkéntes diákjait a Marosvásárhelyi Magyar Diák Szövetség fogja delegálni. Kijelölt személyek és elérhetőségeik mellékelve. (ROTARY_lista.scoli.Odorhei, harmadik fül az Excel táblában).
III. szakasz
A klub részéről dr. Szabó János (Gsm: 0744-621 252) és dr. ifj. Erőss Gábor (Gsm: 0745-808 520) fogorvosok a projektfelelősök, koordinátorok.
IV. szakasz
Miután az előbbi szakaszok lezárultak, a végleges projekt kiközlésre kerül, úgy az iskolák, mint a fogorvosok és egyetemisták felé. A II.-s szakaszban említett táblázatban megtalálható a projektben résztvevő összes személy elérhetősége. A tanítók a VI.-k szakasz lebonyolítása érdekében, a nekik rendelt fogorvosokkal vagy asszisztenseikkel majd egyeztetnek a fogállapot felmérés időpontjának rögzítése érdekében. A klub szerepe a szervezés és a kapcsolatfelvétel megteremtése után csak a koordinálásra, nyilvántartásra korlátozódik.
V. szakasz
Projekthirdető klubgyűlés az iskolák (tanítónők + igazgatók), valamint a média képviselőivel. A projekt részletes bemutatása. A kapott anyagok átadása (fogkefe, fogkrém, személyi felmérőkövetőlap, amit küldenek).
Minden gyerek kap 1 fogkefét + fogkrémet otthoni, valamint egy fogkefét iskolai használatra. Az iskolában marad annyi fogkrém,

4
hogy legalább heti 2 alkalommal, a tanítói felügyelet alatt mossanak fogat a gyerekek. Ugyanakkor, minden hétfői napon a tanító kioszt a gyerekeknek egy játékos fogmosás nyilvántartót (öt modell létezik, így nem lesz még unalmas sem)
VI. szakasz
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem – Fogorvosi karának önkéntes diákjai (a Marosvásárhelyi Magyar Diák Szövetség égisze alatt) előadásokat tartanak a száj higiéniáról, a helyes fogmosás szakaszairól, valamint a fogak szempontjából is helyes, egészséges táplálkozásról.
Például az elfogyasztott cukormennyiség csökkentésének fontossága (az édes hétvége fogalom bevezetése), cukorhelyettesítők promoválása (szórólapok + 5 gr-os nyírfacukor tasakok szétosztása a Nyírfacukor kft. jóvoltából). A 2+2+2+2 fogalom bevezetése (napi 2 fogmosás 2 percen keresztül, 2centiméter fogkrémet használva alkalmanként, utána 2 órás evés szünet).
VII. szakasz
Az előre egyeztetett időpontokban (külön-külön osztályonként és fogorvosokként) sor kerül a gyerekek fogainak állapotfelmérésére, melyet a projektben résztvevő fogorvosok végeznek el.
Minden gyerekről egy állapot-felmérési típusnyomtatvány töltődik ki, a program eredményességének a nyomon követéséhez. Ez a szakasz a fogorvosi rendelőben zajlik, fájdalommentes, így a gyerekek hozzászoknak a fogorvosi rendelő hangulatához.
VIII. szakasz
A projekt leglényegesebb szakasza, a felügyelet alatti fogmosás. Otthon, szülői felügyelettel, az iskolában heti legalább 2 alkalommal a tanító felügyelete alatt. Ezáltal a gyerekek hozzászoknak a rendszeres fogápoláshoz.

5
IX. szakasz – fakultatív, de hasznos
A helyes fogmosási technikák és az egészséges táplálkozás elsajátításának bátorítása érdekében, a résztvevő osztályok között verseny írható ki. Ajánlott próbatételek: elementáris fogismeretek (fogtípusok, fogszuvasodás, stb.), saját fogvizsgálat - beazonosítás, helyes fogmosás technika, a káriesz megelőzése, kreációs gyakorlat:
fog-témás rajzok stb. Ez a szakasz ha megszerveződik, a Megyei Tanfelügyelőség és az iskolák feladata. Lehet külön is mediatizálni, vagy közösen a klubbal.
X. szakasz
A projekt hasznosságának növelése érdekében, a médiában is el lehet indítani egy fogorvosi profilaxis témájú cikksorozatot, valamint hirdetni a projekt mibenlétét. Interjúk a projektben résztvevő gyerekekkel, tanítókkal és fogorvosokkal.
XI. szakasz
A gyerekek fogainak másodszori állapotfelmérése, melyet a projektben résztvevő fogorvosok végeznek el megint. Az állapot-felmérési típusnyomtatványban bekerülnek az újabb adatok, így leellenőrizhető a program eredményessége. Ez a szakasz szintén a fogorvosi rendelőben zajlik, a gyerekek már mintha „haza járnának”.
XII. szakasz
Egy esetleges tanulmány elkészítése, a program első évének a kiértékelése.
XIII. szakasz
A projekt ez évi szakaszának valamint eredményeinek a mediatizálása.
◦ A projekt hozadéka, várható eredmények
A 14 év alatti gyerekek szuvas fogai számának 50%-al való csőkkennése. A helyes táplálkozás, szájhigiéné fontosságának tudatosítása úgy a gyerekek, mint a szülők körében. A helyes fogmosásitechnika elsajátítása. A fogyasztott cukormennyiség csökkentése.
◦ Partnerek:
- Mölndal Rotary Club – Svédország
- folytatja az Aradon és Temesváron elkezdett programot
- segítkezik az országos projekt lebonyolításában
- anyagi források bevonásával, segíti az országos program kibővítését
- Colgate Románia
- biztosítja a szükséges fogkefe és fogkrém mennyiséget
- száj higiénés nevelő kampányhoz biztosít anyagot

6
- tanácsadás a program lebonyolítása alatt
- Rotary Club Székelyudvarhely
- koordinálja, és helyileg levezeti a projektet
- kiválasztja: a helyi fogorvosokat és az önkéntes egyetemista csapatot, valamint a résztvevőiskolákat
- kapcsolattartás a helyi médiával
- Román Fogprofilaxia Társaság
- önkénteseket toboroz a projekt lebonyolításához
- tanácsadás a program lebonyolítása alatt
- Megyei Tanfelügyelőség
- engedélyezi, majd biztosítja az iskolákban zajló szakaszok megszervezését
- a maga során, értesíti a programban résztvevő iskolákat
- az iskolákban elősegíti a projekt lebonyolítását
- Egészségügyi Minisztérium
- biztosítja a törvényes keretet
- Svédország romániai Nagykövetsége
- kapocs a romániai és svédországi Rotary Clubok között
- A nyugat-svédországi Egészségügyi hatóság (The Public Dental Service of Vastra Gotalandsregionen - VGR)
- szakmai segítséget nyújt az országos program beindításánál
◦ Menedzsment + projekt team:
- dr. Georgeta Gheorghe, általános és paradontológus fogszakorvos, a Román Fogprofilaxia
Társaság elnöke, pp. Rotary Triumph Bukarest
- Rotary Club elnöke, valamint a projekttel megbízott klubtagok
- kijelölt helyi fogorvosok, önkéntesek
◦ Projekt típusa: országos
◦ Projekt időtartama: 2013-2014 iskolai évvel kezdődően, előreláthatólag 3 iskolai év

Dr. Georgeta Gheorghe
project coordinator
Kaján János
president
Kapcsolat