Rögzített fogpótlások

Rögzített fogpótlások

A korona amint arra neve is utal-, a fog külső felszínét pótolja, ezáltal helyreállítva annak rágóképességét és esztétikai megjelenését. Leggyakrabban akkor alkalmazzuk, amikor a szuvasság által roncsolt foganyag eltávolítását követően az ép állomány túlságosan kevés, így a tömés tartós alátámasztása nem igen lehetséges. Ebben az esetben lényegesen biztosabb az a megoldás, ha a maradék fogállományt kiegészítjük, majd az ép és a kipótolt részt korona által foglaljuk egy egységbe a rágóerővel szemben.

Amennyiben a meglevő fogak között hiány is található, annak pótlására a korona önmagában nem elégséges. Ilyenkor szükség - a maradék fogak mennyiségétől és elhelyezkedésétől függően - a rögzített fogpótlás. Ez a hiányt határoló fogakon rögzített koronatagokból és az általuk tartott és a rést kitöltő egy vagy több pótfogból áll. Ezt nevezik hídpótlásnak vagy röviden hídnak.

Példák amikor szükséges lehet korona vagy híd készítése:

  • Jelentős mértékben lepusztult koronai rész felépítésekor, amikor (új) töméssel már nem lehet eredményesen helyreállítani az adott fogat.
  • Gyökérkezelt fogra szintén ajánljuk a korona elkészítését. Mind funkcionálisan mind esztétikailag jelentős segítség, pláne ha csapcsonkot is kell készítenünk, mert gyakorlatilag csak a foggyökér maradt a fogból. Implantátum esetében is hasonló az eljárás.
  • Lekopott, helytelen pozícióban lévő ill. letört fogaknál.
  • Megtarthat egy részleges fogsort például vagy áthidalhat egy foghiányt.

A koronakészítés folyamata (konzultáció és kezelési terv megírása után):

  • A kérdéses fog(ak) előkészítése
  • Lenyomatvétel
  • Ideiglenes korona/híd kerül a preparált fog(ak)ra
  • Korona elkészítése a laboratóriumban
  • Esetleges próbák (váz bepróbálása, fényreégetés előtti próba)
  • Korona beragasztása

Korona illetve híd tipusok:

Kapcsolat